یوگاچیست؟ورابطه آن بافراماسون(شیطان پرستی)


« یوگا »: پرستش شیطان!

[تصویر: Youga%20%2810%29.jpg]


در طی مقالات « فراماسونری: دجال آخرالزمان »و « جهان در سیطره ی دجال؛ ایران، جزیره ی امید »به صورت مختصر، به ارتباط « یوگا » و بسیاری از ورزش های تئوسوفیکال، و عرفان های نوپدید با « تشکیلات شیطانی فراماسونری » یا همان « دجال احتمالی آخرالزمان » اشاره شد؛ مقاله ی حاضر در تلاش است تا به صورت بسیار کوتاه و مختصر، برخی از شواهد ارتباط « یوگا » با « فراماسونری جهانی » را یادآوری نماید و بر نقش « تشکیلات شیطانی فراماسونری » در اشاعه ی ورزش های تئوسوفیکال همچون « یوگا » در سراسر دنیا تأکید ورزد.
با کمال تأسف باید گفت که این ورزش به ظاهر عرفانی منحوس و نامناسب، در سال های اخیر، به شدت در ایران طرفدار پیدا کرده و کتاب های زیادی اندر فواید و مناقب « یوگا » نگاشته شده است؛ آن هم در حالی که کتب مذهبی و اسلامی ما در کشورمان کمیاب و نایاب می باشند!
اما « یوگا » چیست؟
اگر این سوال از طرفداران « یوگا » پرسیده شود، آن ها خواهند گفت که عظمت « یوگا » در قالب الفاظ نمی گنجد!!! البته اگر این تعارفات و بزرگنمایی ها را کنار بگذاریم، باید بگوییم که مطابق ادعاهای طرفداران « یوگا »، « یوگا » مجموعه ای از مراقبه ها، تمرین ها و ورزش های « جسمی » و « ذهنی » است که به منظور تعالی جسم و روح به کار گرفته می شود.این تعلیمات شامل هفت عنصر « آسانا : Asana » (نرمش های کششی)، « باندها : Bandha » (قفل های روان عضلانی انرژی)، « چاکرا : Chakra » (مراکز روانی - انرژی زای جسم پنهان)، « مانترا : Mantra » (صوت یا ارتعاشات انرژی)، « مودرا : Mudra » (وضعیت های انرژی زا)، « نادی : Nadi » (مجاری و کانال های انرژی)، « پرانا : Prana » (انرژی حیاتی) می باشد که این تعلیمات، ریشه در مکاتب الحادی قرون باستان مشرق زمین دارد.
آنچه که امروزه از یوگا در بین جوامع مختلف و به خصوص کشورهای مغرب زمین، مورد تأکید قرار گرفته است، بیشتر در حیطه ی « آسانا : نرمش های کششی »، « مودرا : وضعیت های انرژی زا »، « چاکرا : مراکز روانی - انرژی زای جسم پنهان » و « مانترا : صوت یا ارتعاشات انرژی » می باشد و این اجزای یوگا، بیش از سایر اجزای آن مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته و در سطح وسیعی پیرامون آن ها تبلیغ گردیده است.
البته به موازات اجزای مذکور، به واسطه ی برقراری کلاس های یوگا، سایر اجزای یوگا نیز به مشتاقان فراگیری این ورزش تئوسوفیکال، آموزش داده می شود و حتی فلسفه ی یوگا و عرفان های هندی و بودایی نیز به فراگیران ارایه می گردد.
امروزه یوگا شهرتی جهانی یافته و در سراسر جهان، طرفداران بی شماری یافته است. متاسفانه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طی سال های اخیر، شاهد رشد فزاینده ی کلاس های آموزش یوگا در سراسر کشور بوده ایم؛ به نحوی که با حسابی سرانگشتی می توان حدس زد که حداقل چند صد هزار نفر در سراسر کشورمان، به فراگیری و سپس استفاده از تعالیم یوگا، مبادرت ورزیده اند.
در طی این کلاس ها، ضمن تعلیم حرکات ورزشی یوگا (آسانا)، سایر تعالیم مرتبط با یوگا از جمله عرفان های غیر الهی هندو و بودایی نیز به فراگیران آموزش داده می شود تا آن ها بتوانند با تمسک به عرفان های نامبرده، روح و جسم خود را اعتلا بخشند!
رواج بسیار تعالیم « یوگا » در ایران و سایر نقاط جهان.
در این مقاله بنا نداریم تا پیرامون فلسفه ی عرفان های غیر الهی و مادی همچون عرفان های بودایی و هندی، و نیز ورزش های تئوسوفیکالی همچون « یوگا » قلم فرسایی کنیم و از این طریق عرفان های غیرالهی مذکور را زیر سوال بریم؛ چرا که تاکنون در این رابطه مطالب بسیاری بیان شده و محققان متعددی در این باره سخن گفته اند
در مقاله ی حاضر، تلاش داریم تا به کمک اسناد و مدارک، ارتباط « یوگا » را با « شیطان پرستی » بیان کنیم و از دسایس « دجال احتمالی آخرالزمان » یعنی « فراماسونری جهانی » در اشاعه و ترویج بین المللی این « تعالیم منحوس و شیطانی » به ظاهر عرفانی، پرده برداریم.
اما « یوگا » چه ارتباطی با پرستش « شیطان » دارد؟
مطابق گفته ی طرفداران « یوگا »، « شیوا : Shiva » الهه و خدای « یوگا » می باشدو به همین دلیل، الهه ی هندو « شیوا : Shiva » عمدتاً در حین انجام « مدیتیشن یوگایی » به تصویر کشیده می شود:
شیوا : Shiva » الهه و خداوند تعالیم « یوگا : Yoga » می باشد.
جالب این که تعداد زیادی از منابع مکتوب « یوگا »، فلسفه ی « تعالیم یوگا » را « پرستش شیوا » عنوان کرده اند:
 
 « یوگا » همان « پرستش شیوا » خدای هندویان باستان است.
همانگونه که ذکر شد، متاسفانه « یوگا » آیین پرستش « شیوا » خداوند الحادی هندویان باستان است که در قالب اوراد، اذکار، وضعیت های خاص بدنی، نرمش ها و سماع های مخصوص و ... سازمان دهی شده است.
اما موضوع موقعی نگران کننده می گردد که بدانیم « شیوا » همان تمثال « شیطان » در آیین هندو است! نگاهی به کتاب مرجع شیطان پرستان یعنی « انجیل شیطانی: The Satanic Bible » می تواند کمک زیادی به بررسی این ادعا نماید. در این کتاب، « Anton Szandor Lavey » نویسنده ی کتاب و رهبر سابق شیطان پرستان جهان، در مبحث « نامهای شیطانی (دوزخی): The Infernal Names »، نام « شیوا : Shiva » الهه ی هندویان و « کالی : Kali » دختر « شیوا » و یکی دیگر از الهه های هندویان را در کنار نام های دیگری همچون « شیطان »، « لیلیث »، « ایشتار »، « ست » و سایر نام های شیطانی ذکر نموده است:
نام « شیوا » و دخترش « کالی » دو الهه ی هندی در بین نام های شیطانی کتاب « انجیل شیطانی : BibBible The Satanic
بله عزیزان! درست حدس زده اید! آنچه که با نام « یوگا » و به عنوان ورزشی فرحبخش و روحانی مورد تبلیغ و ترویج قرار می گیرد، چیزی نیست جز اوراد، اذکار، حالات و نرمش ها و سماع هایی که به منظور پرستش خدای شیطانی هندویان باستان یعنی « شیوا » صورت می گیرد و فراگیران « یوگا » در طی کلاس های خود می آموزند که با اوراد و اذکار و حالات بدنی خاص خود، انرژی حیاتی! را از الهه ی شیطانی « شیوا » طلب نمایند!
البته عمده ی فراگیران یوگا از مسایل پشت پرده ی این ورزش تئوسوفیکال خبر ندارند و کلاهی بزرگ بر سرشان گذاشته شده است و نمی دانند که آنچه آن ها به منظور طلب آرامش روحی انجام می دهند، چیزی جز پرستش شیطان (آن هم با طعم هندی اش!) نیست!
البته اکثرکسانی که به دنبال یوگاوعرفانهای نوین می روندازنمازقرآن وکتب آسمانی وخدادورندولی این حس باطنی نیازبه خداوندودین که بدرستی پاسخ داده نشده باعث کشیده شدن افرادبه این عرفانهای نوظهورمی شودزیرااین عرفانهاباظاهری امروزی وآرام آرام وارداجتماع مسلمانان شده وجای نمازودعاوعبادات اسلامی رامی گیرد.ضمن اینکه دچاریک پس رفت دینی میشویم واین درحالی اتفاق می افتدکه مادردین اسلام که کاملترین دین وآخرین دین الهی میباشداصلاتحقیق وتفحص نکرده ایم به صرف دیدن چندنامسلمان به ظاهرمسلمان ازمذهب واقعی فاصله گرفته ایم.واین درحالیست که دانشمندانی ازکشورهایی مثل هلندروی کلمه الله وقرآن تحقیق کرده وآرامش اعصاب بیمارانشان راباخواندن قرآن ثابت می کنندیادکترایموتوچینی به نتایج شگرفی درباره آب زمزم درمکه ونوشتن آیات روی آب راکشف می کندویاانیشتین حدیث معراج حضرت محمدرابهترین دلیل برای کامل بودن دین اسلام مخصوصاروایات شیعه وشیعیان میداند.ویاآن دانشمندآلمانی درناساثابت می کندکه این کمربند کوه ماننددورکره ماه که نشان دهنده این است صدهاهزارسال پیش کره ماه به دونیم شده درقران مسلمانان سوره قمربه آن اشاره شده وبه وسیله معجزه پیامبراسلام صورت گرفته!ویانمازخواندن مسلمانان رابررسی می کنندمی بینندکه ازنظرزمان وحرکات اگربدرستی انجام شودبهترین حالت برای انرزی گیری وسالم ماندن اعضای بدن وروح میباشد!آنوقت مامی آییم ادای این هندیهارا درمی آوریم ودچارپسگرددینی شده ایم !نمونه زیرازتحقیقات همین اروپائیان گرفته شده وبعدازچندتحقیق محققین مابه ماتحویل داده شده...صحبت اینجاست چراماخودمان دردینمان کشفیات نداریم؟البته تازگیهادرموردزمین شناسی وثابت کردن آن درمقایسه باقرآن تحقیقاتی انجام شده. حال به نکته زیرتوجه کنید....
چرابایدنمازبخوانیم؟چرابایدوضوبگیریم؟انرزی های متافیزیکی اینجاست!!!

هنگام نمازکه باآرامش وتمرکزودقت خوانده شودنوعی خلسه به انسان دست میدهدکه باعث بدست آمدن قدرتهای متافیزیکی زیادی می شود.این خلسه ریشه وسرچشمه تمامی قدرتهای متافیزیکی است،مثل روی آب یاهواراه رفتن،طی الارض کردن،برون فکنی روح ازبدن،مرده رازنده کردن،خلق کردن طلاوهرچیزدیگر.....درحالت خلسه ماتمرکزخودرابرروی جوهراصلی درونی خودیعنی روح خالص الهی متمرکزمی کنیم ومستقیماازخدانوروقدرت می گیریم ودراین حالت می توانیم به واسطه اتصال نزدیکترومستقیم تربه خدا،برای خلق هرچیزبه کائنات دستوربدهیم!واگرشمانمازمی خوانیدولی نمی توانیداین کارهاراانجام دهید؟بخاطرترک نکردن رذالت های اخلاقی مثل(حسد-غیبت-بخل-دروغگویی-طمع-شهوترانی ازراه حرام حتی نگاه حرام-قدرت طلبی-خودخواهی-تکبرو........)می باشد.مرتاضان وکاهنان وراهب هاوپیروان ادیان غیراسلامی این قدرت راازطریق مدیتیشن بدست می آورندولی هیچ مدیتیشنی مثل نمازنیست زیرادرنمازدرعین اینکه مامراقبه می کنیم،درعین حال حرکاتی مانندیوگاانجام میدهیم که چاکراهای بدن به خصوص چاکراکندالینی رابه بهترین والهی ترین وجه بازمی کند!مانترائی(کلمات تاکیدی یاتکرارشدنی)به زبان عربی جاری می سازیم که چاکراهای بدن رابه الهی ترین وبالاترین وجه فعال وبازمی کند!درسجده درست امام سجادفرمودند:به مهرنگاه کنید،که دراین حالت چاکراچشم سوم بازمی شود،دروضوی صحیح مسیرجریانهای انرزی بدن یانادیهای(کانالهای دریافت انرزی)تمیزمیشود وباعث می شودانرزی مثبت وپاک دراین مسیربه حرکت درمی آید.قسمت هایی راکه دروضومی شوییم کانالهای دریافت انرزی ازجهان هستی وارتباط باخداوندمی باشددرطول روزودربرخوردباانرزی های منفی اطرافمان مسدودمیشوندبهترین روش پاک کردن وضو می باشد.دوستان عزیزروشهای غیراسلامی تمرین های متافیزیک ممکن است شما رابه بت پرستی ویاشیطان پرستی بکشاند!!بدون اینکه بخواهیدشایدخیلی شبیه به هم باشدولی نکته های انحرافی آن آرام آرام شماراازخدادوروبه انحراف می کشاند...خیلی مراقب فرقه های جدیدباشیداینهاباعنوان آرامش وقدرت روحی ویوگاوکابالائیست وانرزی کیهانی و......منحرف می کنند.

البته موضوع تنها به همین جا ختم نمی گردد. بلکه شواهد متقنی وجود دارند که نشان می دهند، عمده ی رهبران یوگا، در معابد الهه های شیطانی رشد یافته اند و یا بدون هیچ شبهه ای عضو تشکیلات شیطانی « فراماسونری جهانی » بوده اند. در این بخش از مقاله، به سه تن از این رهبران مشهور اشاره می نماییم:
راما کریشنا (Ramakrishna)
« راما کریشنا » یکی از معروف ترین چهره های آیین هندوی نوین و یکی از تاثیرگذارترین و مشهورترین رهبران « یوگا » در عصر جدید می باشد. وی چهره ای شناخته شده در آیین هندو است و علاوه بر اشتغال به « یوگا »، شاگردان برجسته ای همچون « نارندراناث دوتتا » یا « سوامی ویواکاناندا » تربیت نمود که تعالیم « یوگا » را به خارج از هند انتشار داد و به آن چهره ای جهانی بخشید.« راما کریشنا » در زمره ی رهبران بسیار محبوب « یوگا » به شمار می رود و از محبوبیت بسیاری در هند برخوردار بوده است. وی در سال 1836 میلادی در ناحیه ی بنگال غربی هندوستان به دنیا آمد و در سال 1886 میلادی در این کشور در گذشت و در 50 سال عمر خود، به احیای آیین هندو و ترویج یوگا همت گماشت.زندگی 50 ساله ی « راما کریشنا » پرفراز و نشیب بوده و وقایع متعددی در زندگی وی رخ داده است، اما به منظور پرهیز از اطاله ی کلام از پرداختن به این جزییات کم اهمیت خودداری می نماییم.
به هر حال آن چه که به این مقاله مربوط می شود، این مسئله است که « راما کریشنا » تاثیرات مهمی در احیای آیین هندو و ترویج اجزای آن همچون یوگا داشته است و از سوی دیگر نیز با تربیت شاگردان برجسته ای همچون « سوامی ویواکاناندا » موجب انتشار جهانی « یوگا » در قرون اخیر گردیده است
[تصویر: Youga%20%2820%29.jpg]
تصاویری از « راما کریشنا » یکی از رهبران معروف « آیین هندو » و « تعالیم یوگا » در قرون اخیر. (ذکر این توضیح ضروری به نظر می رسد که مولف مقاله، علامت « دست شاخدار » را در دست « راما کریشنا » در تصویر وسط دیده است؛ اما در مورد معنای این علامت و هدف « راما کریشنا » از نمایش آن نمی توان اظهار نظر کرد.)
راما کریشنا » یکی از رهبران معروف « آیین هندو » و « تعالیم یوگا » در قرون اخیر.
اما موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم « راما کریشنا » در معبد الهه ی هندو « کالی » پرورش یافته و بسیار به « کالی » ارادت داشته است؛ تا جایی که برخی از محققان، وی را « فرزند کالی » نامیده اند:

[تصویر: Youga%20%2822%29.jpg]
علاقه و اعتقاد فراوان « راما کریشنا » به الهه ی هندو « کالی ».
« فرزند کالی : Kali’s Child »؛ لقبی که برخی محققان به « راما کریشنا » داده اند. این لقب به واسطه ی علاقه ی فراوان « راماکریشنا » به « کالی » به وی اطلاق شده است.
خوانندگان محترم، احتمالاً نام « کالی » برایشان آشنا است؛ بله عزیزان! « کالی » که در برخی افسانه های هندو به عنوان « دختر شیوا » و در برخی دیگر به عنوان « همسر شیوا » آمده است، تجسم دیگری از « شیطان » در آیین هندو می باشد!جالب این که « Anton Szandor Lavey » نویسنده ی کتاب « The Satanic Bible : انجیل شیطانی » و رهبر سابق شیطان پرستان جهان، در مبحث « نامهای شیطانی (دوزخی) : The Infernal Names » کتاب خود، نام « شیوا : Shiva » الهه ی هندویان و « کالی : Kali » دختر « شیوا » و یکی دیگر از الهه های هندویان را در کنار نام های دیگری همچون « شیطان »، « لیلیث »، « ایشتار »، « ست » و سایر نام های شیطانی ذکر نموده است:
نام « شیوا » و دخترش « کالی » دو الهه ی هندی در بین نام های شیطانی کتاب « انجیل شیطانی : Bible The Satanic ».

[تصویر: Youga%20%2827%29.jpg]
« کالی » الهه ی شیطانی هندویان و تجسم « شیطان » در آیین هندو

با توجه به مطالب فوق در می یابیم که « راما کریشنا » رهبر محبوب بسیاری طرفداران « یوگا » که به ریاضت و زهد مشهور بوده است، به پرستش تجسم « شیطان » در آیین هندو یعنی الهه « کالی » مشغول بوده، و خود را « فرزند کالی » یا به تعبیر بهتر « فرزند شیطان » می نامید و به این لقب خود، افتخار می نمود!
سوامی ویوکاناندا (نارندراناث دوتتا)
« سوامی ویوکاناندا »، یکی از رهبران « جنبش استقلال طلبانه ی هند » بوده است.البته شهرت او تنها به این امر محدود نمی گردد. بلکه وی یکی از شخصیت های مشهور و یکی از پیشگامان « ودانتا » و « یوگا » در قرون اخیر می باشد! وی شاگرد « راما کریشنا » بوده و کسی بود که به « یوگا » شهرتی جهانی داد و این ورزش تئوسوفیکال و رازآمیز را به اروپا و آمریکا برد و آن را به مردم این سرزمین ها معرفی نمود. شاید به جرأت بتوان گفت که هیچکس همانند « سوامی ویواکاناندا » در انتشار جهانی « یوگا » نقش نداشته است و اگر او نبود، « آیین یوگا » در معابد هندویان محبوس شده و نمی توانست به اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان راه یابد. به همین دلیل، وی حق بزرگی بر گردن « یوگا » دارد و مقبولیت جهانی « یوگا » در قرن حاضر، مدیون سخنرانی ها، سفر ها و تلاش های وی است:

[تصویر: Youga%20%2828%29.jpg]
« سوامی ویوکاناندا (نارندراناث دوتتا) »، یکی از پیشگامان « یوگا » در قرون اخیر، و یکی از رهبران جنبش به اصطلاح استقلال طلبانه ی هند.
اما جالب است که بدانیم این شاگرد برجسته ی « راما کریشنا » یعنی « سوامی ویوکاناندا » یکی از رهبران انقلاب هند و از پیشگامان « یوگا » در قرون جدید، یک فراماسون معروف بوده و شکی در مورد عضویت وی در لژهای ماسونی وجود ندارد!!!در مورد عضویت « سوامی ویوکاناندا » در گروه شیطانی فراماسونری، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و منابع متعددی به عضویت وی در این گروه الحادی اشاره کرده اند:


[تصویر: Youga%20%2829%29.jpg]
شواهد عضویت « سوامی ویوکاناندا (نارندراناث دوتتا) » یکی از پیشگامان « یوگا » و چهره ی به اصطلاح انقلابی « جنبش استقلال طلبانه ی هند » در تشکیلات شیطانی فراماسونری.
[تصویر: Youga%20%2831%29.jpg]
 
نکته ی مهمی که از لا به لای اطلاعات فوق استخراج می گردد این مطلب مهم است که عرفان های نوپدید و ورزش های تئوسوفیکالی همچون « یوگا » که شهرت بین المللی یافته اند و از سوی دستگاه های شیطانی ماسونی نیز تبلیغ می گردند، ارتباط بسیار مهم و جدی با فراماسونری جهانی دارند و رهبران این جنبش ها نیز عمدتاً در تشکیلات شیطانی فراماسونری عضویت دارند.
منبع:سایت وعده صادق